BIR UNBIASED GöRüNüM İş SüREKLILIğI VE FELAKET KURTARMA